Video hướng dẫn nhảy Cha Cha Cha cơ bản

Video dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn yêu thích và đang muốn học nhảy Cha Cha Cha.

Với một thày dạy và một vũ nữ  xinh đẹp sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước nhảy cơ bản nhất.

Chúc các bạn nhảy được điệu Cha Cha Cha thật đẹp sau khi xem video này!

Từ khóa:  

Bình luận