Khiêu vũ: thể thao hay nghệ thuật?

Khiêu vũ: thể thao hay nghệ thuật?

Nền tảng, nơi sự nghiệp của chúng ta đang đặt trên đó gọi là khiêu vũ salon (ballroom) (mà bây giờ còn có tên gọi là dancesport nữa). Nhìn nhận vấn đề này như thế nào có thể còn quan trọng hơn cả những yếu tố kỹ thuật như swing, sway, kỹ thuật tiếp sàn (foot work), nhạc cảm (timing), đường nét (line), phong cách (style). Đây là hòn đá tảng trong tư duy, hướng tới những tiêu chí, những phương pháp, những cách thức để đạt tới mục tiêu…

Read More