Tự học khiêu vũ: Điệu Slow Waltz

Tự học khiêu vũ: Điệu Slow Waltz

Do đặc trưng là tình cảm và trữ tình nên trong các kỳ thi khiêu vũ, điệu van hiện đại thường được tiến hành trước tiên. Điệu này gây ấn tượng ban đầu rất mạnh. Khi các trọng tài chưa biết trình độ của từng người thi đấu, qua trực giác đầu tiên, trọng tài và người xem đã có thể đánh giá ai sẽ là nhà vô địch. Theo thống kê, thường mọi người dành đến 40% thời gian cho việc luyện tập điệu này. Waltz chậm (slow waltz)…

Read More