Làm chủ điệu quickstep cho bạn nữ

Làm chủ điệu quickstep cho bạn nữ

Bạn thầm khát khao được tán dương và thoải mái thể hiện mình trên sàn nhảy, nhưng bạn lại quá vụng về và không có thời gian theo các lớp học? Hãy làm chủ điệu quickstep bằng các bước đơn giản sau nhé. Bạn sẽ cần  Quần áo thoải mái  Một đôi giày gót cao vừa phải Bước 1: Các bước cơ bản lên và xuống Đầu tiên, chân trái bước xuống, chân phải đưa lên sang ngang, chụm chân trái vào và chân phải bước sang ngang. Sau đó,…

Read More