Bước nhảy Cuba – Điệu nhảy Salsa

Bước nhảy Cuba – Điệu nhảy Salsa

Trong điệu nhảy salsa, không có quá nhiều động tác phức tạp, vấn đề quan trọng là bạn biểu diễn những động tác đó như thế nào. Và học tốt bước nhảy Cuba sẽ giúp bạn thể hiện hoàn chỉnh điệu nhảy. Cặp nhảy từng đoạt giải trong cuộc thi khiêu vũ Michael Kuka và Natalia Lind sẽ sẽ chia sẻ với các bạn một vài kỹ thuật để có thể làm chủ bước nhảy Cuba. Bước nhảy Cuba Bước nhảy Cuba góp phần không nhỏ tạo nên tư thế,…

Read More