Làm chủ điệu quickstep cho bạn nữ

Bạn thầm khát khao được tán dương và thoải mái thể hiện mình trên sàn nhảy, nhưng bạn lại quá vụng về và không có thời gian theo các lớp học? Hãy làm chủ điệu quickstep bằng các bước đơn giản sau nhé.

Bạn sẽ cần

  •  Quần áo thoải mái
  •  Một đôi giày gót cao vừa phải
điệu nhảy Quickstep

điệu nhảy Quickstep

Bước 1: Các bước cơ bản lên và xuống

Đầu tiên, chân trái bước xuống, chân phải đưa lên sang ngang, chụm chân trái vào và chân phải bước sang ngang.
Sau đó, chân trái lùi, chân phải sang ngang, chụm hai chân lại và chân phải sang ngang.
Bây giờ, thực hiện lại với tốc độ nhanh hơn. Chân trái lùi, chân phải sang ngang, chụm chân trái và chân phải sang nganh. Chân trái tiến, chân phải sang ngang, chụm hai chân, chân phải sang ngang.

Bước 2: Tiếp tục bước cơ bản

Bước này cũng tương tự như bước trên nhưng hướng sẽ thay đổi một chút. Bắt đầu ở tư thế hai chân song song, trọng lượng dồn lên chân phải. Chân trái lùi, chân phải sang ngang, chụm chân trái và chân phải sang ngang. Tiếp theo, chân trái tiến, chân phải sang ngang, chụm chân trái vào và chân phải sang ngang. Thực hiện toàn bộ động tác nhanh hơn. Chân trái lùi, chân phải sang ngang, chụm chân trái, chân phải sang ngang. Chân trái tiến, chân phải sang ngang, chụm chân trái, chân phải sang ngang.

Bước 3: Tư thế đóng và bước hoàn thành cơ bản

Bắt đầu ở tư thế hai chân song song, trọng lượng dồn lên chân phải – chân trái lùi, chân phải lùi, bước chéo chân trái lên trên chân phải.
Chân phải lùi, sau đó chân trái lùi, chân phải sang ngang, chụm chân trái vào chân phải.
Bây giờ, thực hiện lại từ đầu với tốc độ nhanh hơn. Chân trái lùi, chân phải lùi, bước chéo chân trái. Chân phải lùi, chân trái lùi, chân phải sang ngang, chụm chân trái vào và chân phải sang ngang. Việc còn lại là bạn phải tìm một bạn nhảy và cùng luyện tập.

Chỉ vài bước cơ bản là bạn có thể làm chủ điệu quickstep rồi đó. Chúc bạn thành công.

Từ khóa:  

Bình luận