Hướng dẫn những động tác cơ bản nhảy Hiphop (Phần 3)

hiphop9[1]

Video dưới đây sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn thực hiện các động tác cơ bản, đơn giản trong Hiphop. Xem lại phần hướng dẫn nhảy  của 2 phần trước tại:

Hướng dẫn những động tác cơ bản nhảy Hiphop (Phần 1)

Hướng dẫn những động tác cơ bản nhảy Hiphop (Phần 2)

Related posts

Leave a Comment