Hướng dẫn những động tác cơ bản nhảy Hiphop (Phần 3)

Video dưới đây sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn thực hiện các động tác cơ bản, đơn giản trong Hiphop. Xem lại phần hướng dẫn nhảy  của 2 phần trước tại:

Hướng dẫn những động tác cơ bản nhảy Hiphop (Phần 1)

Hướng dẫn những động tác cơ bản nhảy Hiphop (Phần 2)

Từ khóa:  

Bình luận