Hướng dẫn những động tác cơ bản nhảy Hiphop (Phần 2 )

Trong video Hướng dẫn những động tác cơ bản nhảy Hiphop (Phần 1) chúng tôi đã giới thiệu những động tác cơ bản trong Hiphop. Dưới đây, tiếp tục là những động tác cơ bản khác mà bạn nên học.

https://www.youtube.com/watch?v=kMp9MlsDJ38

Từ khóa:  

Bình luận