Hướng dẫn những động tác cơ bản nhảy Hiphop (Phần 1)

Nếu bạn yêu thích môn nhảy này, bạn có thể bắt chước theo các động tác trong video hướng dẫn dưới đây.

Từ khóa:  

Bình luận