Học nhảy hiện đại trên nền nhạc của Đông Nhi

Bạn rất thích Đông Nhi và đặc biệt những dòng nhạc mà cô luôn hát trình diễn trên sân khấu.

Bạn muốn sử dụng ngay dòng nhạc đó để thể hiện những điệu nhảy hiện đại cực sôi động

Video dưới đây chia sẻ cho bạn cách nhảy đó đây ak

Hướng dẫn nhảy hiện đại trên nền nhạc của Đông Nhi

Từ khóa:  

Bình luận