Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 4

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 4

Tôi tên là Randy R.C. Connor, biên đạo múa với các ngôi sao. Tôi đã làm việc với các hoàng tử, Mary J. Blige, Britney Spears, P. Diddy Combs, Janet Jackson, Jay-Z. Chúng ta chỉ cần phá vỡ xuống một số di chuyển, bạn có thể sử dụng tại các câu lạc bộ ở bên, ở nhà, trong phòng tắm của bạn–chỉ có vui vẻ các bạn, vì vậy, hãy bắt đầu. Thôi mà! Hey guys, Hy vọng bạn đang có vui vẻ. Ngay bây giờ những gì chúng tôi đang làm là “The Stankey chân nhảy” xuống phiên bản nam của “Chân Stinkey.” Vì vậy, điệu nhảy này về cơ bản là tất cả về havin’ vui vẻ, nó là về chân, được rồi. Vì vậy, về cơ bản, chúng tôi bước vào đúng, bước của chúng tôi, và chúng tôi kinda như giẫm, thực sự, trượt và chúng tôi chỉ đưa chân trái và throwin’ ở sau ra nhưng, chặng này vẫn trên mặt đất. Được rồi, do đó, chúng ta sẽ ở đây, đẩy. Ở đây, đẩy. Stankey chân, đẩy. Stankey chân, đẩy. Bùng nổ. Thực sự tốt đẹp và mịn. Stankey chân. Stankey chân. Rồi, vì vậy chúng tôi chỉ đang bằn chân đó. Bùng nổ. Bringin’ và bằn nó. Không sao chứ? Thật đơn giản. Hãy thử, một thời gian. Chúng ta hãy có một số âm nhạc. Chúng ta sẽ bắt đầu ở bên phải. Ở đây chúng tôi đi. 5. 6. Năm, sáu, bảy và trượt, đẩy. Đẩy… Đẩy… Đẩy… Vì vậy, bạn đang làm chân Stankey. có, and…make chắc chắn rằng bạn đang havin’ vui vẻ guys. Đó là tất cả về havin’ vui vẻ. Hãy chắc chắn rằng bạn giữ thấp… tốt đẹp và mịn… và đẩy chân Stankey đó ra. Và, Stankey chân… Stankey chân… Stankey chân… Stankey chân… Stankey chân… Stankey chân… Dễ thương… Tôi thích điều đó. Có bạn đi. Chỉ cần làm chân Stankey.

Bình luận