Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 19

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 19

Tôi tên là Randy R.C. Connor, biên đạo múa với các ngôi sao. Tôi đã làm việc với các hoàng tử, Mary J. Blige, Britney Spears, P. Diddy Combs, Janet Jackson, Jay-Z. Chúng ta chỉ cần phá vỡ xuống một số di chuyển, bạn có thể sử dụng tại các câu lạc bộ ở bên, ở nhà, trong phòng tắm của bạn–chỉ có vui vẻ các bạn, vì vậy, hãy bắt đầu. Thôi mà! Tôi tin rằng không có định nghĩa cụ thể cho nghệ thuật biểu diễn hip hop trong thời gian này, một số dân gian có thể không đồng ý với tôi nhưng khi bạn lắng nghe âm nhạc hip hop, bất cứ điều gì bạn tạo ra từ đó là một biên đạo hip-hop, bạn cảm thấy bất cứ điều gì đi kèm thông qua bạn và ra của bạn, đó là những gì bạn cảm thấy và đó là những gì nó là bởi vì các nhãn hiệu là rất đa dạng như hip hop âm nhạc có thay đổi cho dù là crump trong , cho dù là phá vỡ, cho dù là hip hop jazz cho dù là tri-jazz, cho dù là hiện đại, cho dù là wu-tang, là một cái gì đó bạn tạo ra từ phòng tắm chỉ cần đặt nó ra khỏi đó nó có thể trở thành một smash nó có thể trở thành một hit, bạn biết bạn tạo nhưng có một số nguyên tắc cơ bản cơ bản liên quan đến hip-hop chính nền văn hóa, nhưng xa như các biên đạo hip-hop, bạn chỉ cần có để tin vào chính mình và những gì bạn làm và phải đúng chính mình và âm nhạc, và phần còn lại nói cho chính nó.

Bình luận