Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 18

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 18

Tôi tên là Randy R.C. Connor, biên đạo múa với các ngôi sao. Tôi đã làm việc với các hoàng tử, Mary J. Blige, Britney Spears, P. Diddy Combs, Janet Jackson, Jay-Z. Chúng ta chỉ cần phá vỡ xuống một số di chuyển, bạn có thể sử dụng tại các câu lạc bộ ở bên, ở nhà, trong phòng tắm của bạn–chỉ có vui vẻ các bạn, vì vậy, hãy bắt đầu. Thôi mà!

Lần đầu tiên, tôi nghĩ, với đi vào nghệ thuật biểu diễn hip hop là lần đầu tiên và quan trọng nhất, là để tin vào chính mình. Rồi sau đó, tôi sẽ nói, bắt đầu làm việc trên tài liệu của bạn. Bắt đầu phát triển các tài liệu của bạn. Bắt đầu làm việc. Bắt đầu đào tạo cho mình. Bạn đã biết, chỉ thực sự tập trung trong vào bạn và khả năng của bạn, phong cách của bạn và vũ đạo của bạn. Sau đó tôi sẽ đề nghị rằng bạn có các lớp học – bạn bắt đầu đi vào môi trường nơi có vũ công và biên đạo múa người đang tích cực tham gia vào doanh nghiệp khác. Có khá một vài nơi, chỉ làm nghiên cứu của bạn. Bất cứ điều gì thành phố mà bạn đang ở, chỉ cần cố gắng để bao quanh mình với, với các loại năng lượng và môi trường. Ở tập trung, và chỉ cần tin vào chính mình. Tiếp tục phấn đấu, tiếp tục làm việc trên tài liệu của bạn và chỉ cần không bao giờ ngừng. Đặt mình ra khỏi đó, và bạn đã biết, nếu có bất kỳ nghệ sĩ địa phương trong thành phố, anh biết đấy, đôi khi bạn phải làm những gì gọi là ‘quảng cáo biểu diễn’.Trong ngày và thời gian của tôi, bạn đã biết, chúng tôi đã làm rất nhiều freebies, bạn biết. Nó không phải là cạnh tranh như bây giờ, nhưng nếu có một cơ hội, chỉ cần làm điều đó. Nó không phải luôn luôn là về tiền bạc. Bất kỳ cơ hội có, cho dù đó là một nghệ sĩ địa phương trong thành phố của bạn, và bạn có thể bắt đầu làm việc cho họ, hoặc đặt cùng sân khấu cho thấy tại nhà hát địa phương, cộng đồng của bạn hay cộng đồng Trung tâm, bất cứ điều gì – chỉ cần có được tham gia, bằng cách đó bạn đang hoạt động, bạn đang tích cực theo đuổi ước mơ của bạn, và tự nhiên cửa sẽ mở.

Sau đó tôi nói nhìn vào cố gắng để có được hình ảnh chuyên nghiệp và hồ sơ thực hiện của bạn, và bất cứ điều gì ít bạn có thể xây dựng trên resume của bạn, nếu bạn là một khởi đầu mới, chỉ cần cố gắng để xây dựng hồ sơ của bạn càng nhiều càng tốt. Bạn biết, bạn bắt đầu ra bằng cách làm thêm công việc, hoặc bất cứ điều gì, chỉ cần thực sự vạch trần bản thân bạn. Vì nó là một thế giới lớn ra khỏi đó, nhưng tất cả mọi thứ được thực hiện theo các bước, trong giai đoạn. Bạn có thể – đó là giao thức, bạn biết. Bạn có để bắt đầu một nơi nào đó. Vì vậy, bất cứ ai có thể làm điều đó – tôi đã làm nó, và tôi đến từ một quốc gia khác. Vì vậy, khả năng là vô tận. Bạn chỉ cần tin vào chính mình.

Có khá một vài cơ quan mà đối phó với vũ công và biên đạo múa. Biên đạo múa hầu hết là vũ công đầu tiên, bởi vì họ có để thiết lập mình như là biên đạo múa. Vì vậy, ngay cả khi bạn tin rằng bạn là một biên đạo múa và đó là những gì bạn muốn làm, bạn có thể vẫn – nếu bạn đang bắt đầu trong kinh doanh, bạn biết, bạn vẫn muốn để thị trường chính mình như là một biên đạo múa slash vũ công, bởi vì bạn muốn được mở và có sẵn cho các công việc của diễn viên múa, và các dự án, như bạn đã biết, nơi bạn có thể nhảy và thực hiện trên sân khấu. Điều đó sẽ dẫn đến một công việc choreoraphy. Vậy là có tấn của các cơ quan dance ở New York, L.A. Hầu hết các thành phố lớn bây giờ có các cơ quan đại diện cho vũ công, vì vậy bạn chỉ có thể loại nhìn lên, bạn đã biết, các cơ quan tài năng, có hậu trường trực tuyến. Và có một vài cơ quan – đó là McDonald Selznick Associates, đó là các cơ quan khối, có rõ ràng tài năng cơ quan, có CSD. Vì vậy, đó là khá một vài cơ quan đại diện cho vũ công và biên đạo múa, do đó, không có vấn đề nơi bạn đến từ, bạn có thể tiếp cận, gửi bưu thiếp của bạn, gửi hình ảnh của bạn, nhưng luôn luôn nhớ rằng bạn phải có một gói phần mềm chuyên nghiệp.Nó là một headshot cơ bản, chuyên nghiệp thực hiện và một bản lý lịch, ngay cả khi hồ sơ của bạn không có gì trên đó nhưng của bạn e-mail và số điện thoại của bạn, và bạn đã biết, “” tôi đang đào tạo””. Đó là đủ tốt.

Bình luận