Dạy múa bụng – Bài 9: Múa bụng với 1 thanh kiếm

Dạy múa bụng – Bài 9: Múa bụng với 1 thanh kiếm | Belly Dancing

Vì vậy, một thanh kiếm là chống đỡ vũ công bụng rất thường sử dụng để chứng minh tính linh hoạt của họ và cảm giác cân bằng. Vì vậy, nó là một prop rất đẹp và cũng có một cảm giác của diễn viên múa và chắc chắn mesmerises khán giả rất thường xuyên. Và những gì thường được thực hiện là nó được cân bằng hoặc trên cánh tay, trên các ngón tay, đôi khi trên các bộ phận khác của cơ thể, vai, hông, đầu gối và hầu hết thường nó được cân bằng trên đỉnh đầu.

Bình luận