Dạy múa bụng – Bài 7: Múa bụng với khăn quấn ngang hông

Dạy múa bụng – Bài 7: Múa bụng với khăn quấn ngang hông | Belly Dancing

Vì vậy, đây là những gì một chiếc khăn hip bình thường thường trông giống như. Đó là một mảnh vuông vải được bao phủ trong một số loại embellishments, thường là tiền xu. Và về cơ bản nó là gì, chỉ là một viện trợ trực quan cho các sinh viên để cảm nhận của hông hơn một chút và thấy phong trào của họ khi họ đang thực hành trong gương.

Một chiếc khăn thật hông có thể là khá nhiều bất cứ điều gì bạn có thể buộc quanh hông của bạn.Chúng tôi chỉ muốn trang trí cho bản thân một chút để cho nó là thú vị hơn để thực hành.

Bình luận