Dạy múa bụng – Bài 44: What Is Isolation?


Dạy múa bụng – Bài 44: What Is Isolation? | Belly Dancing

Cô lập là một trong các nguyên tắc cơ bản nhất của múa bụng. Để cô lập mà có là không có múa bụng. Cô lập là khả năng di chuyển một phần của cơ thể, cho ví dụ. Giống như đầu, ngực, hông của bạn hoặc cổ tay của bạn. Di chuyển nó trong khi vẫn giữ phần còn lại của cơ thể của bạn hoàn toàn ổn định. Ở belly dance, tất cả chúng ta điền vào lớp trong isolations khác nhau trong các mô hình không bình thường với nhau để tạo ra một phong trào thực sự quyến rũ. Vì vậy, cô lập mất một thời gian rất dài để phát triển và nó đòi hỏi rất nhiều thực hành. Bạn sẽ chuyển động tự nhiên là rất nhỏ, nên lưu ý để có thể thực sự cô lập và bày tỏ rằng phong trào có vẻ đơn giản như vậy, thật sự thật sự tốt, bạn cần phải thực hành mỗi ngày cho một số tiền phong phú của thời gian. Giá trị là càng nhiều càng tốt, bạn có thể xử lý. Vì vậy các video tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cơ bản isolations.

Bình luận