Dạy múa bụng – Bài 33: Động tác xoắn hông

Dạy múa bụng – Bài 33: Động tác xoắn hông | Belly Dancing

Vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ để cô lập hông của chúng tôi, đi trước để lại. Chúng ta hãy giả định cơ bản belly dancing vị trí tư thế, gối được uốn cong, ngực được nâng lên, đảm bảo thấp hơn abs được tham gia. Bây giờ bạn sẽ cố gắng để slide hông của bạn đi về phía trước để trở lại. Trượt phải hông, xoắn nó tất cả các cách tân bằng cách giữ ngực hoàn toàn trung lập và bây giờ bạn phải đảo ngược nó và trượt trở lại và một lần nữa đi về phía trước và trở lại. Chúng ta hãy thử rằng với âm nhạc. Hãy chắc chắn rằng đầu gối đang ở hơi cong, bàn tay đang ở thực sự vẫn còn, cằm nâng, và nhanh hơn. Và một lần nữa đó là một phong trào hoàn toàn ngang, không không có Thang máy. Thử tốc độ cao và đó là làm thế nào bạn cô lập hông của bạn.

Bình luận