Dạy múa bụng – Bài 13: Di chuyển kết hợp bụng gợn sóng

Dạy múa bụng – Bài 13: Di chuyển kết hợp bụng gợn sóng | Belly Dancing

Bây giờ chúng ta hãy thử những gợn sóng đi du lịch. Những gì bạn sẽ làm là kết hợp các gợn sóng cơ bản với một số công việc chân. Vì vậy, khi chúng tôi hợp đồng trên lưng của chúng tôi để đạt được ngực lên chúng ta sẽ bước trên chân phải, khi bạn ký hợp đồng với cơ bụng phía trên bạn sẽ bước trên chân trái. Bước ngay nhấc lên, rơi xuống trái bước: và phải, và bên trái, và bên phải, và bên trái, bên phải, và bên trái, và bên phải, và bên trái. Và khi bạn có được thoải mái kết nối hai phong trào bắt đầu để thêm sự co bụng, vươn lên, ký kết hợp đồng, ký kết hợp đồng, vươn lên, ký kết hợp đồng, ký kết hợp đồng. Và phong trào này là dễ dàng hơn để làm khi bạn đi lên trên ngón chân của bạn. Vì vậy, bạn sẽ bước ngay – đến ngực lên, bước lại – vươn ngực trở lại, lên – xuống ngực, và lên – xuống ngực. Hãy thử điều đó với âm nhạc. [Music chơi] Và chúng ta hãy cố gắng nhanh hơn một chút.[Music chơi] Và bạn có thể di chuyển này để đi từ bên này sang bên kia. Ngoài ra bạn có thể thay đổi các động tác chân, do đó bạn bước lại – -Đúng -left phải. Bạn có thể uốn cong đầu gối và nâng lên thêm một chút thay đổi. Và đó là cách bạn đi du lịch với một gợn sóng.

 

Bình luận