Dạy múa bụng – Bài 11: Múa bụng với chiếc khăn voan mỏng

Dạy múa bụng – Bài 11: Múa bụng với chiếc khăn voan mỏng | Belly Dancing

Vì vậy, đây là những gì một múa che bụng bình thường trông giống như. Nó thường là một tấm màn che lụa hay chiffon hay một số vải nhẹ khác và lý do mà chúng tôi sử dụng nó như là một chỗ dựa cho lối vào. Nó là một vật liệu rất trữ tình, rất đẹp và nó sẽ cho một lời bình luận đẹp đến âm nhạc.

Bình luận