Dạy múa bụng – Bài 10: Múa bụng với 1 cây gậy

Dạy múa bụng – Bài 10: Múa bụng với 1 cây gậy | Belly Dancing

Như vậy một cây gậy là một prop cân bằng thường được sử dụng trong chương trình biểu diễn múa bụng, và đây là một prop truyền thống thường được liên kết với khu vực Ai Cập. Điều gì xảy ra là nó rất vui tươi và bạn có thể làm rất nhiều twirling với nó. Rất nhiều thực sự vui vẻ hits vui tươi, nhưng cũng bạn có thể cân đối cũng như trên các bộ phận khác của cơ thể như đầu của bạn.
Kết quả (Tiếng Việt) 2:

Bình luận