Các bước nhảy salsa cơ bản

Các bước cơ bản là một yếu tố quan trọng trong điệu nhảy salsa căn bản – là sự kết hợp của các bước đá về phía trước và phía sau. Giáo viên dạy nhảy chuyên nghiệp từng đoạt giải Michael Kuka và Natalia Lind sẽ hướng dẫn các bạn từng bước.

Bước 1: Tiến nghỉ

Bước nhảy salsa cơ bản là sự kết hợp của các bước tiến lên trước (đá trước) hay các bước lùi ra sau (đá sau). Đối với đá trước, bắt đầu bằng cách đặt hai chân song song, trọng lượng dồn đều lên hai chân. Tiếp theo, chân trái bước lên trước khoảng 1 hoặc 2 bàn chân, dồn trọng lượng lên chân trái. Giữ nguyên vị trí hai chân, dồn trọng lượng lên chân phải.

các bước nhảy salsa

các bước nhảy salsa

Bước 2:

Bây giờ, đưa chân trái về vị trí ban đầu cạnh chân phải. Lặp lại bước 1 với chân phải, bước chân phải lên, dồn trong lượng lên chân phải, sau đó dồn trọng lượng lên chân trái và đưa chân phải về vị trí ban đầu.

Bước 3: Lùi nghỉ

Để thực hiện bước lùi nghỉ, đầu tiên đưa chân trái ra sau khoảng 1 đến 2 bàn chân, dồn trọng lượng lên chân trái. Tiếp theo, giữ nguyên vị trí hai chân, dồn trọng lượng lên chân phải. Đưa chân trái về vị trí ban đầu cạnh chân phải.

Bước 4:

Lặp lại bước 3, nhưng làm ngược lại. Đưa chân phải ra sau, dồn trọng lượng lên chân phải. Sau đó, dồn trọng lượng lên chân trái, đưa chân phải về vị trí ban đầu.

Bước 5: Nhịp

Salsa nhảy theo nhịp 4/4, nên chúng ta có 4 nhịp nhỏ cho một bước nhảy. Cách đếm như sau: “Một, hai, ba, giữ bốn, năm, sáu, bảy, giữ tám”. Hoặc có thể đếm: “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy”, đảm bảo nhịp bốn và nhịp tám vẫn là nhịp dừng, dù chúng ta không nói ra khi đếm.

Bước 6: Sự đối lập tự nhiên

Người dẫn (thường là nam) sẽ bắt đầu với chân trái. Người theo (thường là nữ) sẽ làm ngược lại, bắt đầu bằng chân phải.

Từ khóa:  

Bình luận