Các bước nhảy cơ bản của điệu Waltz

Bạn thầm mong là thí sinh tiếp theo trong phòng nhảy của các chương trình truyền hình về khiêu vũ nhưng không có thời gian để tham gia các lớp học? Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước nhảy cơ bản của điệu Waltz.
 Bước 1: Bước đóng và bước chuyển

Các bước này khi kết hợp cùng nhau còn được gọi là bước box. Để bắt đầu, chúng tôi sẽ hướng dẫn thật chậm.
Mẹo nhỏ trước khi bắt đầu: bạn không cần lo lắng quá nhiều về phương hướng – đó là công việc của bạn nam – người dẫn.
Chân trái bước lùi xuống, đưa chân phải sang ngang và chụm chân trái vào chân phải.
Sau đó, chân phải tiến, chân trái đưa sang ngang và chụm vào chân phải.
Cuối cùng, chân trái tiến, chân phải đưa sang ngang và chụm vào chân trái.
Bây giờ, thực hiện các bước thật nhẹ nhàng.
Chân trái lùi, chân phải sang ngang, và chụm lại. Chân phải tiến, chân trái sang ngang và chụm lại. Chân trái tiến, chân phải sang ngang và chụm lại.

điệu nhảy Waltz

điệu nhảy Waltz

Bước 2: Whisk và chassis

Chân phải lùi xuống một bước, chân trái đưa sang ngang.
Từ tư thế này, bước chéo chân phải ra sau chân trái – đây chính là whisk – sau đó, chân trái bước lên.
Với Chassis – bước chân phải sang ngang, chụm chân trái vào, sau đó lại đưa chân phải sang ngang.
Bây giờ, làm lại các động tác nhanh hơn.
Chân phải lùi, chân trái sang ngang, bước chéo chân phải. Chân trái tiến, chân phải sang ngang, chụm chân trái, chân phải sang ngang.

Bước 3: Bước Hesitation

Chân trái lùi xuống, chân phải sang ngang và chụm chân trái vào.
Tiếp theo, chân phải tiến, chân trái sang ngang và kéo chân trái đến cạnh chân phải – đây chính là bước nhảy hesitation.
Cuối cùng, chân phải lùi, chân trái đưa sang ngang và chụm vào chân phải.
Thực hiện các động tác nhanh hơn.
Chân trái lùi, chân phải sang ngang và chụm lại. Chân phải tiến, chân trái sang ngang, kéo chân phải về. Chân phải lùi, chân trái sang ngang và chụm lại.

Bước 4: Thay đổi các bước để hoàn tất

Chân trái bước lên, chân phải đưa sang ngang, sau đó, chụm chân trái vào.
Bây giờ, chân phải lùi xuống, chân trái sang ngang, chụm chân phải vào, ở tư thế sẵn sàng lùi chân trái xuống.
Thực hiện các động tác nhanh hơn.
Chân trái tiến, chân phải sang ngang, chụm lại. Chân phải lùi, chân trái sang ngang và chụm lại, ở tư thế sẵn sàng lùi chân trái xuống.
Nếu bạn muốn quan sát bước nhảy này thực hiện như thế nào với nam, hãy xem đoạn phim các bước nhảy cơ bản cho nam. Và đừng quên theo dõi loạt phim về điệu waltz để học thêm các bước quan trọng, về những điều nên và không nên làm cùng như cách cải thiện kỹ thuật nhảy.

Từ khóa:  

Bình luận