Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 12

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 12

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 12 Tôi tên là Randy R.C. Connor, biên đạo múa với các ngôi sao. Tôi đã làm việc với các hoàng tử, Mary J. Blige, Britney Spears, P. Diddy Combs, Janet Jackson, Jay-Z. Chúng ta chỉ cần phá vỡ xuống một số di chuyển, bạn có thể sử dụng tại các câu lạc bộ ở bên, ở nhà, trong phòng tắm của bạn–chỉ có vui vẻ các bạn, vì vậy, hãy bắt đầu. Thôi mà! Bạn sẽ chỉ cần phá vỡ một số…

Read More

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 9

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 9

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 9 Tôi tên là Randy R.C. Connor, biên đạo múa với các ngôi sao. Tôi đã làm việc với các hoàng tử, Mary J. Blige, Britney Spears, P. Diddy Combs, Janet Jackson, Jay-Z. Chúng ta chỉ cần phá vỡ xuống một số di chuyển, bạn có thể sử dụng tại các câu lạc bộ ở bên, ở nhà, trong phòng tắm của bạn–chỉ có vui vẻ các bạn, vì vậy, hãy bắt đầu. Thôi mà! Okay guys, ở đây chúng tôi đi. Bây…

Read More

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 22

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 22

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 22 Tìm hiểu về biên đạo múa với các ngôi sao Randy R.C. Connor, một chuyên gia nhảy hip hop của Howcast, trong video này. Randy đã làm việc với Britney Spears, P. Diddy, Prince, Mary J. Blige, Janet Jackson và Jay-Z. Và bây giờ ông muốn dạy cho bạn để khiêu vũ. Tôi tên là Randy R.C. Connor, biên đạo múa với các ngôi sao. Đội tuyển bóng đá lớn đầu tiên tôi đã làm việc với trong khiêu vũ, nhóm nhạc…

Read More

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 21

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 21

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 21 My name is Randy R.C. Connor, choreographer to the stars. I’ve worked with Britney Spears, P. Diddy Combs, Prince, Mary J. Blige, Janet Jackson, Jay-Z. We’re gonna just break down some moves, that you can use at the club, at the parties, at home, in your bathroom — just have fun guys, so let’s get started. C’mon! If you don’t know how to dance, this is really simple — this is basic, have fun! It’s just a 1, 2 step and it…

Read More

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 20

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 20

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 20 Tôi tên là Randy R.C. Connor, biên đạo múa với các ngôi sao. Tôi đã làm việc với các hoàng tử, Mary J. Blige, Britney Spears, P. Diddy Combs, Janet Jackson, Jay-Z. Chúng ta chỉ cần phá vỡ xuống một số di chuyển, bạn có thể sử dụng tại các câu lạc bộ ở bên, ở nhà, trong phòng tắm của bạn–chỉ có vui vẻ các bạn, vì vậy, hãy bắt đầu. Thôi mà! Làm thế nào để là một vũ công…

Read More

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 19

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 19

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 19 Tôi tên là Randy R.C. Connor, biên đạo múa với các ngôi sao. Tôi đã làm việc với các hoàng tử, Mary J. Blige, Britney Spears, P. Diddy Combs, Janet Jackson, Jay-Z. Chúng ta chỉ cần phá vỡ xuống một số di chuyển, bạn có thể sử dụng tại các câu lạc bộ ở bên, ở nhà, trong phòng tắm của bạn–chỉ có vui vẻ các bạn, vì vậy, hãy bắt đầu. Thôi mà! Tôi tin rằng không có định nghĩa cụ…

Read More

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 18

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 18

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 18 Tôi tên là Randy R.C. Connor, biên đạo múa với các ngôi sao. Tôi đã làm việc với các hoàng tử, Mary J. Blige, Britney Spears, P. Diddy Combs, Janet Jackson, Jay-Z. Chúng ta chỉ cần phá vỡ xuống một số di chuyển, bạn có thể sử dụng tại các câu lạc bộ ở bên, ở nhà, trong phòng tắm của bạn–chỉ có vui vẻ các bạn, vì vậy, hãy bắt đầu. Thôi mà! Lần đầu tiên, tôi nghĩ, với đi vào…

Read More

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 17

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 17

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 17 Tôi tên là Randy R.C. Connor, biên đạo múa với các ngôi sao. Tôi đã làm việc với các hoàng tử, Mary J. Blige, Britney Spears, P. Diddy Combs, Janet Jackson, Jay-Z. Chúng ta chỉ cần phá vỡ xuống một số di chuyển, bạn có thể sử dụng tại các câu lạc bộ ở bên, ở nhà, trong phòng tắm của bạn–chỉ có vui vẻ các bạn, vì vậy, hãy bắt đầu. Thôi mà! Đây là hip-hop thói quen số 2, chúng…

Read More

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 16

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 16

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 16 Tôi tên là Randy R.C. Connor, biên đạo múa với các ngôi sao. Tôi đã làm việc với các hoàng tử, Mary J. Blige, Britney Spears, P. Diddy Combs, Janet Jackson, Jay-Z. Chúng ta chỉ cần phá vỡ xuống một số di chuyển, bạn có thể sử dụng tại các câu lạc bộ ở bên, ở nhà, trong phòng tắm của bạn–chỉ có vui vẻ các bạn, vì vậy, hãy bắt đầu. Thôi mà! Hey guys, bây giờ, những gì chúng tôi…

Read More

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 15

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 15

Dạy nhảy Hip Hop cơ bản bài 15 Tôi tên là Randy R.C. Connor, biên đạo múa với các ngôi sao. Tôi đã làm việc với các hoàng tử, Mary J. Blige, Britney Spears, P. Diddy Combs, Janet Jackson, Jay-Z. Chúng ta chỉ cần phá vỡ xuống một số di chuyển, bạn có thể sử dụng tại các câu lạc bộ ở bên, ở nhà, trong phòng tắm của bạn–chỉ có vui vẻ các bạn, vì vậy, hãy bắt đầu. Thôi mà! Hey guys. Vì vậy, những gì chúng tôi…

Read More